Wat te doen bij een overlijden

Wat te doen bij een overlijden

Er is zelden reden tot haast

Als een dierbare is overleden, is er zelden reden om u te haasten. In uitzonderlijke gevallen heeft direct handelen de voorkeur. Bijvoorbeeld als de overledene op de grond of in bad ligt, is het verstandig om direct actie te nemen. U kunt meestal rustig de tijd nemen en bij de overledene gaan zitten. Misschien wilt u familieleden verzoeken om langs te komen. U kunt vervolgens een arts bellen.


Waarschuw een arts

Na overlijden van een naaste belt u het beste de huisarts of huisartsenpost. De arts geeft, in geval van een natuurlijke dood, een verklaring van overlijden af. Als u een overledene aantreft en u denkt dat er sprake is van een misdrijf of zelfmoord dan belt u de politie of 112.


Ga na of er laatste wensen zijn vastgelegd

Ga na of de overledene wensen heeft vastgelegd in een:

 • Donorcodicil
 • Testament (bij het Centraal Testamentenregister zijn alle testamenten geregistreerd)
 • Wilsbeschikking (een persoonlijke aanvulling op het testament).

Ga na of er een uitvaartverzekering is

Ga in de administratie van de overledene na of de uitvaart verzekerd is. Als de overledene een uitvaartverzekering heeft, kan de uitvaartondernemer u helpen met het uitzoeken van de polisvoorwaarden.

Het is verstandig om het volgende met de uitvaartondernemer te bespreken:

 • Is er een kapitaalverzekering of een naturaverzekering?
 • Voor welk bedrag is de overledene verzekerd?
 • Wat zijn de voorwaarden voor uitkering van het verzekerde bedrag of de verzekerde diensten?
 • NB 1 In geval van een kapitaalverzekering kunt u zonder enig financieel nadeel kiezen voor de uitvaartondernemer van uw keuze. Dat mag uiteraard altijd een andere uitvaartondernemer zijn dan de uitvaartondernemer die de verzekeraar u eventueel aanbiedt.
 • NB 2 In geval van een naturaverzekering kunt u de uitvaart ook door de uitvaartondernemer van uw keuze laten verzorgen. In dat geval is het belangrijk om te vragen welk bedrag de verzekeraar zal uitkeren als u de uitvaart door de betreffende uitvaartondernemer laat uitvoeren.
 • Bel een uitvaartondernemer

  Neem contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze. In de adressengids van deze website vindt u uitvaartondernemers.

  Leg kleding en een recente foto klaar

  Nadat u met de uitvaartondernemer afgesproken heeft wanneer deze langskomt, kunt u alvast het een en ander gereed leggen. Bijvoorbeeld:

  • kleding
  • bril en kunstgebit
  • een recente foto (deze dient als hulpmiddel om de overledene op te baren zoals u haar of hem bij leven kende).

  De uitvaart

  In samenspraak met de uitvaartondernemer kunt u de uitvaart invullen. Er zijn veel besluiten te nemen, zoals over cremeren of begraven, kist of opbaarplank met wade, opbaren in uitvaartcentrum of thuis, wel of geen condoleance, etc.