4. 1 Voor eigen rekening

Is er geen uitvaartverzekering afgesloten, dan komen de uitvaartkosten voor eigen rekening. Is er onvoldoende contant geld (op de bank) om de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen, moeten de nabestaanden de uitvaartkosten in afwachting van de eventuele erfenis betalen en/of de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen.

Zijn nabestaanden daartoe niet in staat of  bereid dan kan de gemeente de uitvaart regelen. De gemeente zal de kosten vervolgens verhalen op de nalatenschap/ de nabestaanden.

4. 2 Opdrachtgever voor de uitvaart

Wees je ervan bewust, dat de opdrachtgever voor de uitvaart altijd aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart die door de uitvaartverzorger etc. zijn gemaakt. Dit geldt ook voor de meerkosten boven de 'uitkering' van de naturaverzekering! Daarnaast geldt dat de uitvaartverzorger bij voorrang (zelfs voor de belasting) recht heeft op baten uit de nalatenschap indien de kosten van de uitvaart niet door de nabestaanden en/of verzekering betaald worden.

Opmerking
Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief